Het bruisende uitgaansleven

Noordwijk aan Zee heeft zich in de jaren zestig en zeventig ontwikkeld tot een aantrekkelijke plaats voor jongeren om uit te gaan. Het Noordwijkse uitgaansleven trekt niet alleen Noordwijkse jongeren, maar jeugd uit de hele regio. Het zeedorp telt eind jaren zeventig een keur aan dancings, discotheken en cafés, verspreid door het dorp. Vooral de vele discotheken zijn populair. Maar niet bij iedereen. Omdat deze discotheken vaak in woonwijken zijn gevestigd, nemen de klachten van omwonenden over overlast en lawaai toe. In de jaren tachtig neemt het verzet tegen de uitgaansgelegenheden toe met als gevolg dat er geen nieuwe vergunningen worden afgegeven. Dancings en discotheken moeten zoveel mogelijk aan De Grent worden gevestigd, waar de overlast het minst is en de politie goed toezicht kan houden. Uiteindelijk worden alle discotheken gesloten of verplaatst naar De Grent.

Voor meer informatie over dit onderwerp zie
7.4 Uitgaan in Noordwijk (pag. 266)
Uitgaanscentrum De Grent omstreeks 2000.
Het bruisende uitgaansleven

Noordwijk aan Zee heeft zich in de jaren zestig en zeventig ontwikkeld tot een aantrekkelijke plaats voor jongeren om uit te gaan. Het Noordwijkse uitgaansleven trekt niet alleen Noordwijkse jongeren, maar jeugd uit de hele regio. Het zeedorp telt eind jaren zeventig een keur aan dancings, discotheken en cafés, verspreid door het dorp. Vooral de vele discotheken zijn populair. Maar niet bij iedereen. Omdat deze discotheken vaak in woonwijken zijn gevestigd, nemen de klachten van omwonenden over overlast en lawaai toe. In de jaren tachtig neemt het verzet tegen de uitgaansgelegenheden toe met als gevolg dat er geen nieuwe vergunningen worden afgegeven. Dancings en discotheken moeten zoveel mogelijk aan De Grent worden gevestigd, waar de overlast het minst is en de politie goed toezicht kan houden. Uiteindelijk worden alle discotheken gesloten of verplaatst naar De Grent. Sluitingstijden en overlast blijven echter de gemoederen bezighouden. Toenemend uitgaansgeweld (massale vechtpartijen, steekpartijen, soms met dodelijke afloop) leidt in de jaren negentig en na de eeuwwisseling tot tal van maatregelen zoals het instellen van susploegen, cameratoezicht en samenscholingsverboden.

Voor meer informatie over dit onderwerp zie
7.4 Uitgaan in Noordwijk (pag. 266)
Uitgaanscentrum De Grent omstreeks 2000.
In 2001 vindt op De Grent een steekpartij plaats waarbij het jeugdige slachtoffer overlijdt. Vrienden en bekenden leggen bloemen op de plaats waar het 16-jarige slachtoffer overleed.